Aliuminio koroziškumo kategorijos

Korozijos paveiktas aliuminio lakštas
Korozijos paveiktas aliuminio lakštas

 

Toliau pateikiama plieno koroziškumo klasifikacija pagal EN/ISO 9223:2012 standartą. Kadangi aliuminiui tokio standarto nėra, kaip pagrindas aliuminio korozišumo klasifikavimui į kategorijas dažniausiai naudojamas būtent šis standartas.

Kadangi aliuminio ir plieno savybės skiriasi, turi būti atsižvelgiama į tam tikras sąlygas. Todėl, prieš naudojantis lentele, rekomenduojame perskaityti po ja pateiktas išlygas ir gaires.

Koroziškumo kategorija Koroziškumas Tipinių vidaus aplinkų pavyzdžiai Tipinių lauko aplinkų pavyzdžiai
C1 Labai žemas Biurai, mokyklos ir muziejai. Tam tikros dykumos, vidurio Arktis ir Antarktida.
C2  Žemas Sandėliavimo patalpos/sandėliai ir sporto salės. Kaimo vietovės ir maži miesteliai, dykumos ir subarktiniai regionai.
C3  Vidutinis Maisto perdirbimo fabrikai, skalbyklos, alaus daryklos ir pieninės. Miesto zonos ir kai kurios pakrančių zonos, kurias mažai veikia jūra.
Subtropikų ir atogrąžų zonos su mažu taršos kiekiu atmosferoje.
C4  Aukštas Pramoninės perdirbimo gamyklos ir baseinai.

Užterštos miesto zonos, pramoninės zonos, tam tikros pakrančių zonos, vietos, kuriose daug naudojama nuo apledėjimo apsaugančios druskos.

Subtropikų ir atogrąžų zonos su vidutiniu taršos kiekiu atmosferoje.
C5  Labai aukštas Pramoninės paskirties kasyklos ir urvai, neventiliuojamos patalpos subtropinėse ir atogrąžų zonose. Pramoninės zonos, pakrantės zonos, pridengtos vietos pakrantėse.
CX  Aukščiausio laipsnio Neventiliuojamos patalpos drėgnose atogrąžų zonose, stipriai veikiamos koroziją skatinančių lauko sąlygų. Labai intensyvios pramoninės zonos, pakrantės ir atviros jūros teritorijos, dažnai veikiamos druskų.

Išlygos

Ar aliuminis gali atitikti įvairias korozijos kategorijas, priklauso nuo konkrečios aplinkos įvertinimo ir situacijos, kurioje medžiaga bus naudojama.

1) Pirmiausia, taikyti šį standartą aliuminiui yra sudėtinga, nes korozijos kategorijos vertinamos atsižvelgiant kartu į patalpų ir į lauko sąlygas. Aliuminis, visų pirma, yra patvariausias besikeičiančioje aplinkoje, kas būdinga lauko sąlygoms. Pavyzdžiui, nieko nenutiks, jei aliuminio paviršių aplis ar pan., jeigu jis turės galimybę vėl išdžiūti, taip atsistatydamas. Kita vertus, aliuminis neatsilaikytų, pavyzdžiui, uždaroje aplinkoje, kurioje bus nuolat veikiamas drėgmės.

2) Žemiausiose koroziškumo kategorijose – C1 ir C2 (žr. lentelę) – visi aliuminio lydiniai yra atsparūs korozijai tiek vidaus, tiek ir lauko sąlygomis.

3) ) Korozijos kategorija C3 (žr. lentelę), kalbant apie vidaus aplinkas, be kita ko, apima skalbyklas ir alaus daryklas. Čia svarbu atsižvelgti į keletą veiksnių: kaip dažnai valoma aplinka, kokie valikliai naudojami ir ar yra kokių nors rūgščių ir bazių aplinkoje? Tai turi įtakos tam, ar aliuminį galima įtraukti į tą aplinką. Vis dėlto, lauko sąlygos, priskiriamos C3 kategorijai, yra palankios jūriniams ir kai kuriems kitiems lydiniams, kurių paviršius buvo tinkamai apdorotas.

4) Likusiose korozijos kategorijose – C4, C5 ir CX (žr. lentelę) – aliuminio atžvilgiu patalpų sąlygos yra sudėtingos. Pavyzdžiui, kasyklose dažniausiai naudojamos įvairios stiprios cheminės medžiagos, kurios gali aliuminį ištirpinti. Tačiau pakrantėse galima naudoti jūros vandeniui atsparius lydinius, kurie neirs.